Quý khách vui lòng truy cập vào website của đối tác giao nhận của chúng tôi bên Trung quốc để theo dõi đơn hàng.

Chúng tôi sẽ cung cấp mã vận đơn của hàng hoá quý khách ngay khi quý khách chốt đơn đặt hàng.

Website

https://www.guoguo-app.com/

Hoặc 

http://www.kuaidi100.com/